top of page
1

1

מסדר שבועי בג'וליס יהודה דסקל אלמוני אבי ברק וערן ניב למעלה יושב יוסי אנג'ל

2

2

1967 הכנה למסדר שבועי ג'וליס

3

3

הכנת השריוניות בתקופת ההמתנה לפני ששת הימים.יושב ברודו סלבדור, עומד: עודד אולמן.

4

4

טיפול שבועי בג'וליס למעלה אבי ברק

5

5

עליז גידי בן יוסף ואמנון שחק בחתונה של עליז 8.2.1968

6

6

סיום קורס מפקדי שריוניות בג'וליס. 1967 בן שהם גיד בן יוסף ודני מט - אייזנברג יודה חגי אברהם גל גבי רובינפלד ז"ל דני לוי חזי שושני זאב עגור

7

7

סיום קורס מש"רים מחזור א' אמנון שחק ויורם כפרי 1967

8

8

סיום קורס מפקדי שריוניות בג'וליס. 1967.מימין: אמנון שחק מפקד דוכיפת, מלווה מהשריון אל"מ אורי רום, אבנר חרמוני.

9

9

שמואל למברגר וישראל דקל במחנה א-ראם

10

10

שדה התעופה א-טור יוני 1967 שני מימין גבי רובינפלד ז"ל יושב ברקו ומשמאל בחזית יהודה חגי

11

11

יוני 1967 מפגש עם הבדואים מואדי פיראן בדרך לסנטה קטרינה

12

12

יוני 1967 בסנטה קטרינה

13

13

יוני 1967 בנחל פיראן בדרך לסנטה קטרינה

14

14

יוני 1967 בדרך לסנטה קטרינה

15

15

יוני 1967 בדרך לסנטה קטרינה בואדי פיראן

16

16

יוני 1967 במנזר סנטה קטרינה יהודב חגי, ישי גלעד, אברהם גל, ואחרים לא מזוהים

17

17

יוני 1967 בדרך לסנטה קטרינה בואדי פיראן

18

18

יוני 1967: הסיור לסנטה קטרינה

19

19

יוני 1967: הסיור לסנטה קטרינה

20

20

ספר המבקרים של מנזר סנטה קטרינה בביקורנו ב - 1967 בין החתימות משמאל משה דיין,20.11.56, שמעון פרס, עוזי נרקיס נחמיה ארגוב, רחבעם זאבי, מרדכי בר-און

21

21

הכנות למסדר הניצחון ברפיח אוגוסט 1967 מפקד שץ אייל וצור בונים תותחן

22

22

מסדר חט, 35 ברפיח אוגוסט 1967 מפקד שץ אייל וצור בונים תותחן מקסים אדרי נהג מפקד השריונית מאחור יעקב אבישי (יוקי)

23

23

מסדר הנצחון חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 לאחר מלחמת ששת הימים. אבנר חרמוני מ"מ בסיירת דוכיפת, יצחק רבין רמטכ"ל, רפאל איתן (רפול) מח"ט 35, פיחותקה הסמח"ט.

24

24

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967. שריונית ראשונה נהג יהודה חגי, תותחן מוצניק, מפקד אבנר חרמוני. שריונית שנייה מפקד אייל שץ .מקסים אדרי נהג צור בונים תותחן

25

25

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967, : יצחק רבין ז"ל אמנון שחק ז"ל ופיחוטקה ממול יוקי אבישי, ערן ניב, אלמוני, חרמוני

26

26

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 יוסי אנג'ל משמאל לשיריונית

27

27

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 שריונית ראשונה: המפקד אמנון ליפקין שחק ז"ל. שנייה: גידי בן יוסף.

28

28

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967

29

29

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 עדי לבנת, גידי בן יוסף ואמנון ליפקין ז"ל

30

30

הכנות למסדר חט' 35 ברפיח אוגוסט 1967 מפקד: זאב עגור תותחן:ניר פנחס נהג:לוי איזנברג\אילון

31

31

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967. על הג'יפים: משמאל: דרוד סגל , אהוד קימל ז"ל (עומד מצדיע), אבי גבע, ראובן גפני ז"ל, רפי צור, שמואל למברגר. עומד על השריונית ומצדיע: גבי רובינפלד ז"ל.

32

32

1967 יוני שדה התעופה אל עריש

33

33

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 רפיח שמואל למברגר רפי צור וראובן גפני ז"ל

34

34

מסדר חט' 35 ברפיח. אוגוסט 1967 רפול רבין ופיחותקה

35

35

שריוניות בחניון של מחנה סיירת דוכיפת בגבעון 1968

36

36

אמנון באימונים

37

37

אימון בשטח 302

38

38

אימון בשטח 302

39

39

אימון בשטח 302

40

40

אימון בשטח 302

41

41

אימון בשטח 302

42

42

זאב עגור בשטח אימונים 302

43

43

אימון הכנה למילואים. ספט' 1968. מפקד דוכיפת במילואים אבנר חרמוני

44

44

אימון הכנה למילואים. ספט' 1968. מפקד דוכיפת במילואים אבנר חרמוני

45

45

אימון הכנה למילואים. ספט' 1968. מפקד דוכיפת במילואים אבנר חרמוני

46

46

עם משקפיים זיגו ישראל (זיגלמן) דקל ג'ימי אהרון ז"ל ודני לוי מטווח 1967

47

47

מטווח בשטח 302 1967

48

48

אימון ירי לילי בשטח 302 צולם ע״י שמואל למברגר (צילום בחשיפה ארוכה מרגע פקודת ירי עד פגיעה במטרה)

49

49

בתמונה פנחס ניר ומקסים אדרי ליד השיונית ההפוכה ב"תהפחות של למברגר" תרגיל סיכום קורס שריוניות ב שטח אימונים 302 1967

50

50

גידי בן יוסף ליד השריונית ההפוכה ב"תהפחות של למברגר" תרגיל סיכום קורס שריוניות ב שטח אימונים 302 1967

51

51

חילוץ השריונית ההפוכה ב"תהפחות של למברגר" : זאב עגור מפנה תחמושת ,תרגיל סיכום קורס שריוניות ב שטח אימונים 302 1967

52

52

1968 יושבים על המסלול בתל נוף בהמתנה לצניחה אשר ארזי יוקי זיגו

53

53

מימין: גדי שרוני ז"ל, שמואל יצחקי איתן אבידוב, יושב על השריונית נהג השריונית אדרי. השריונית התהפכה באימון . 1967.

54

54

יורם כפרי (פרומרמן) סמ"פ סיירת דוכיפת, מנהל את הקמת השריונית שהתהפכה בשטח אימון 302. 1967

55

55

יורם כפרי (פרומרמן) סמ"פ סיירת דוכיפת, מנהל את הקמת השריונית שהתהפכה בשטח אימון 302. 1967.

56

56

אימון הכנה למילואים. ספטמבר 1968. על השריונית ערן ניב.

57

57

אימון נט"ר תרגול הכוונת נהג מעבר תעלה בבקעה מדריך ערן ניב

58

58

קורס מפקדי שריונית מחזור א'

59

59

'קורס מכים דוכיפת מחזור ב

60

60

טיול כף מדבר יהודה 1967 גל אברהם גפני ראובן ז"ל דני לוי עברון ודני יעקובי ז"ל

61

61

טיול כף במדבר יהודה 1967 נהג ברודו סלבדור לידו אבנר חרמוני למעלה מקסים אדרי זאב עגור משמאל לחרמוני ומעליו ניר פנחס

62

62

אימון ג'יפים: גבי רובינפלד ז"ל אברהם גל, שוכב ראובן גפני, דני לוי ומיכה דביר

63

63

מדבר יהודה טיול כף 1967 אברהם גל ועוזי רבינוביץ משמאל

64

64

טיול כף במדבר יהודה חזי שושני שמואל למברגר יהודה דסקל יהודה חגי ורפי לוי

65

65

יהודה חגי שמואל למברגר וישראל (זיגו ) דקל

66

66

הודה דסקל נהג מימין טיול כף במדבר יהודה 1967 נביא מוסא זאב עגור עם הסיגריה דישון יושב עומד משמאלו גולני ואחריו ברקו

67

67

מילואים אימון פלוגת עורב למברגר נהג מעליו אלמוני זוהר פודולי משמאל מאחור ואשר ארזי

68

68

נובמבר 1967: האבנים הראשונות של האנדרטה (ליד שרידי השריונית של אהוד שני ז"ל)

69

69

נובמבר 1967: האבנים הראשונות של האנדרטה (ליד שרידי השריונית של אהוד שני ז"ל)

70

70

נובמבר 1967: הקמת האנדרטה. בתמונה: אברהם גל, דני יעקובי ז"ל, למברגר

71

71

1967: המשך בניית האנדרטה. בתמונה: דני יעקובי ז"ל, ישראל זיגו דקל

72

72

סוף 1967: סיום האנדרטה במיקום המקורי במקום הקרב (רק ארבעה שמות)

73

73

מפקד דישון מצעד יום העצמאות ירושלים 1968

74

74

מצעד יום העצמאות ירושלים 1968תותחן יוסי אנג'ל

75

75

מצעד יום העצמאות ירושלים 1968

76

76

מצעד יום העצמאות בירושלים. אפריל 1968. על השריונית הקרובה יוסי דישון.

77

77

אימון הטסה בשדה התעופה לוד (נתב"ג) על מטוס סטרטוקרוזר 1967 נהג אבי גבע

78

78

אימון הטסה בשדה התעופה לוד (נתב"ג) על מטוס סטרטוקרוזר

79

79

אימון הטסת שריוניות בשדה התעופה לוד (נתב"ג) ישראל דקל (זיגו) שמואל למברגר רפי לוי רפי צור צור בונים

80

80

מפת איזור הקרב 21.03.1968 פעולת כראמה

81

81

מפת איזור הקרב 21.03.1968 פעולת כראמה

82

82

21.03.1968 פעולת כראמה בתנועה לגשר דמיה

83

83

חציית גשר דמיה 21.03.1968 פעולת כראמה

84

84

21.03.1968 פעולת כראמה

85

85

21.03.1968 מבט על דמיה פעולת כראמה

86

86

21.03.1968 פעולת כראמה

87

87

21.03.1968 פעולת כראמה

88

88

21.03.1968 פעולת כראמה חציית גשר דמיה

89

89

21.03.1968 חציית כפר דמיה בפעולת כראמה

90

90

21.03.1968 חציית כפר דמיה בפעולת כראמה

91

91

מבצע כראמה 21.03.1968

92

92

פעולת כראמה. 21 מרץ 1968. שקיעת השריוניות בזו'ר ליד הירדן. צילם אמנון ליפקין מפקד דוכיפת.

93

93

21.03.1968 השריונית של אבנר שנפגעה מפגז ח"ש שנורה מפטון ירדני בפעולת כראמה (הגלגל השמאלי כבר הוחלף ) צילם אמנון ליפקין

94

94

21.03.1968 אבנר חרמוני עם השריונית (הגלגל השמאלי כבר הוחלף ) שנפגעה מפגז ח"ש שנורה מפטון ירדני בפעולת כראמה (צילם אמנון ליפקין

95

95

אמצע 1968: האנדרטה עדיין במיקומה המקורי לאחר שהוספו שמות הנופלים בכאראמה

96

96

1968, עוג'ה, בקעת הירדן: חרמוני, ערן ניב, מקסים אדרי

97

97

1967: מאבטחים את גשר דמייה, זאב עגור, איש חימוש (?) ישי גלעד,

98

98

1967: צור בונים מסייע בגשר דמייה לטרנספר :)

99

99

1967: גשר דמייה, צור בונים וזאב עגור מכוונים את התנועה

100

100

סוף 1967: תרגיל קצח"ר סיני ביר לחפן: אבי גבע, ישראל פולק ז"ל, לא מזוהה, צור בונים, יוקי אבישי, עופר חרמוני ז"ל, ודן סחייק

101

101

1967: תרגיל קצחר סיני יוקי אבישי, גבי רובינפלד ז"ל, צור בונים וערן ניב

102

102

סוף 1968: ים המלח בין המרדפים: רפי לוי, צור בונים, יצחק'לה לוין ז"ל, מקסים אדרי, אבנר חרמוני, עודד אולמן, גבי נהלוני ויושב: דני יעקובי ז"ל (נחשו מי נותר נקי מבין כולם)

103

103

במחנה רמלה 1968: יוסי אנג'ל, שוקרון יהודה, אדרי מקסים,אלמוני, ניר דוד, משה כהן ז"ל, עירא שוורץ, עלי זייד, ישראל פולק ז"ל, רפי לוי (הצעיר), עופר חרמוני ז"ל, לוי פייגין, עמיר גפני,דרור סגל, דני סחייק

104

104

1968 בנופש בנתניה עודד אולמן, צור בונים ומחזרת

105

105

אחי גיבורי התהילה: יוקי, גפני ז"ל, זיגו ודסקל

106

106

1968: צור בונים ומקסים אדרי

107

107

1968: מבט לבקעה. זיגו, גבי רובינפלד ז"ל, אברהם גל, צור בונים

108

108

1968: מוטי ענבל(עבודי), חגי אדמון, ערן ניב, לוי פייגין, יצחק'לה לוין ז"ל, אבי גבע, יושבים: מקסים אדרי רפי לוי (הצעיר), עופר חרמוני ז"ל, לוי פייגין, עמיר גפני,

109

109

1968: משתזפים בין מרדף למרדף בג'יפטליק (אולמן, צור בונים, עוזי רבינוביץ, למברגר, דני יעקובי ז"ל ואייל ש"ץ

110

110

מרדף בבקעה 1968 משמאל : משה וחצי ז"ל , בועז ששון ז"ל הקשר הגדודי (נהרג יותר מאוחר במרדף)גדי מנלה , אריק רגב ז"ל- מח״ט הבקעה , סאלאח אל הייב -הגשש מס 1

111

111

תחילת 1968: במרדף בבקעת הירדן. מימין לשמאל:עוזי רבינוביץ, עופר כלב, חייל לא מזוהה, אברהם גל, קצין ממפקדת הבקעה, מפקד הבקעה אל"מ אריק רגב ז"ל, קצין מבצעים בקעת הירדן ודן שומרון ז"ל

112

112

1968: מסוק ישראלי שנפגע במרדף מאש מחבלים והושבת בשטח

113

113

1968: מחבל שנפל בשבי במרדף

114

114

1968: במרדף, מחבל שנפל בשבי

115

115

שרות מילואים: זוהר פודולי וזאב עגור

116

116

עגור, כלב וברק אימון חורף מילואים פלוגה 70

117

117

אימון חורף מילואים פלוגה 70

118

118

במילואים: חידוש צניחה בפלמחים

119

119

באנו למילואים (ביל"ו): עגור, ניב, למברגר, דביר,דני לוי, קובי גרא, יהודה פלקוביץ, מקסים אדרי וג'ימי אהרון ז"ל

120

120

אימון חורף מילואים פלוגה 70 קובי גרינוולד גרא , מיכאל גורדון, יוסי אנג'ל, ודובי ברק

121

121

1973: אבי גבע ולמברגר בבילו יוה"כ

122

122

מלחמת יוה"כ 1973

123

123

שמואל למברגר עופר כלב ואשר ארזי יוה"כ

124

124

יציאה למלחמת יום הכיפורים גבי נהלוני אשר ארזי עופר כלב שמואל למברגר

125

125

שולחן חול מצרי (לתכנון חציית התעלה) בגדה המערבית של התעלה. מלחמת יום הכפורים 1973 . בתמונה: למברגר וקובי גרינוולד - גרא

126

126

נקודת מעבר אספקה לארמיה ה-3 הנצורה מלחמת יום הכיפורים

127

127

חנוכה בחבית 56 יוה"כ אלמוני ארזי עגור עומד אלמוני דביר נהלוני אדרי ברק כלב פלקוביץ'

128

128

על גדות התעלה מלחמת יוה"כ זאב עגור אלמוני חגי אדמון אלמוני אייל שץ אלמוני

129

129

מסדר בוקר בחבית 56 יוה"כ: אשר ארזי, לא מזוהה, יגאל אסל, דביר, ועגור

130

130

מסדר בוקר בחבית 56 יוה"כ: אשר ארזי, נהלוני , דביר, ועגור

131

131

ברק דביר ועגור במלחמת יוה"כ

132

132

מלחמת יום הכיפורים: עופר כלב, למברגר, יגאל אסל

133

133

טיל מסוג סאם 6 מצרי שלל מלחמת יום הכיפורים

134

134

1973 מלחמת יוה"כ למברגר, עופר כלב, וזאב עגור

135

135

שמואל למברגר עופר כלב ויגאל אסל

136

136

על רקע העיר סואץ מלחמת יטוה"כ מקסים אדרי יעקב אבישי אייל שץ צור בונים ושמואל למברגר

137

137

21.01.12974 קובי גרא ג'בל עתקה, תצפית

138

138

11.01.1974 : מוצב ג'בל עתקה, קובי גרא, שיפור עמדה מלחמת יוה"כ

139

139

זאב עגור, ישי גלעד, ברקו, עברון, יושב יהודה חגי 1973בשיחות הק"מ ה - 101

140

140

1973 עברון בשיחת ידידים עם קצין מצרי בק"מ ה - 101

141

141

שש בש

142

142

1973 ערכת שילוח והנחיה של טיל מצרי (שלל) נגד טנקי-סאגר מלחמת יום כיפור. בתמונה: אלמוני זיגו ולמברגר

143

143

מילואים: ניווטים בנגב פלוגת עורב. בתמונה: אבי ברק, עופר כלב (בגבו) זאב עגור וערן ניב ומיכאל גורדון

144

144

ברק עגור ניב וגורדון

145

145

ערן ניב, אלמוני, עגור, למברגר, פודולי - אימון עורב

146

146

ירי עורב באימון פלוגה 70 במילואים

147

147

חוגגים יובל ליוקי :ראובן גפני ז"ל, זאב עגור, חזי הרשקוביץ, יהודה חגי, יוקי אבישי, צור בונים ומקסים אדרי

148

148

טופס הצטרפותו של אמנון לעמותה

149

149

ההזמנה לסיור ולאזכרה של חללי מבצע כראמה בצומת אל מצרי ובירדן ב 27.3.1998 עם פרישת אמנון שחק מתפקיד הרמט"כל

150

150

1998 התכנסות ליד גשר דמיה לפני הסיור בירדן

151

151

1998 התכנסות ליד גשר דמיה לפני הסיור בירדן

152

152

כניסה לסיור בירדן על גשר דמיה

153

153

סגן הרמטכ"ל הירדני וקצינים ירדניים בכירים שקיבלו את פני בוגרי דוכיפת בסיור בירדן 1998

154

154

סגן הרמטכ"ל הירדני וקצינים ירדניים בכירים שקיבלו את פני בוגרי דוכיפת בסיור בירדן 1998

155

155

סגן הרמטכ"ל הירדני וקצינים ירדניים בכירים שקיבלו את פני בוגרי דוכיפת בסיור בירדן 1998

156

156

סגן הרמטכ"ל הירדני וקצינים ירדניים בכירים שקיבלו את פני בוגרי דוכיפת בסיור בירדן 1998

157

157

סגן הרמט"כל הירדני מספר כי הוא היה מפקד בשריון שירה לעבר הצומת ופגע בשריוניות

158

158

טקס האזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

159

159

אזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן אמנון מתראיין לערוץ 2 שסיקרו את הסיור

160

160

אזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן אמנון שחק ז"ל מתראיין לערוץ 2 שסיקרו את הסיור

161

161

אזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן אמנון שחק ז"ל נושא דברים לזכר הנופלים במבצע

162

162

טקס האזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

163

163

אמנון שחק ז"ל מקבל שי הגדלה של התמונה שלו מימיו כמ"פ דוכיפת

164

164

טקס האזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן משמאל ג'ימי אהרון ז"ל

165

165

טקס האזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

166

166

טקס האזכרה לזכר חללי דוכיפת במבצע כאראמה באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

167

167

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

168

168

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

169

169

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

170

170

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

171

171

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

172

172

תמונה קבוצתית באתר הקרב. בצומת אל מצרי בירדן

173

173

ארוחת הצהריים כיד המלך באיזור עמן בדרך לג'ארש

174

174

תמונה קבוצתית בג'ארש

175

175

סיור בעתיקות ג'ארש

176

176

סיור בעתיקות ג'ארש

177

177

השלט על דוכיפת שמותקן על האנדרטה שלנו

178

178

שלג תשע"ד - אנדרטת סיירת דוכיפת בגבעה הארכיאולוגית חורף 2014

179

179

יום הזכרון 2011 באנדרטת סיירת דוכיפת בפסגת זאב ירושלים

180

180

יום הזכרון 2011 באנדרטת סיירת דוכיפת בפסגת זאב ירושלים

181

181

אברהם גל נושא דברים ביום הזכרון 2011 באנדרטת סיירת דוכיפת בפסגת זאב ירושלים

182

182

ישראל דקל זיגו יום הזכרון באנדרטת סיירת דוכיפת בפסגת זאב ירושלים 2015

183

183

ראובן גפני ז"ל ביום הזכרון באנדרטת סיירת דוכיפת בפסגת זאב ירושלים 2015

bottom of page