כנס היובל לסיירת דוכיפת 06.06.2017

חלק ראשון
חלק שני
חלק שלישי
חלק רביעי אחרון