top of page

 

 נתי (יהונתן) אשכנזי


נולד בחפציבה לחיים (אשכה) ויהודית אשכנזי.
ילדותו ונעוריו עברו עליו בחפציבה תוך שהוא מתבלט בספורט וגם כדמות מרכזית למדי בחגיגות ובאירועים. כבר אז בלט במזג נעים ורוח טובה שאפיינו אותו גם שנים רבות לאחר מכן.
באוגוסט 67 התגייס לצבא, לצנחנים וליחידת דוכיפת שבה יחד עם אחרים נמנה על "הצעירים" במסגרת דוכיפת עשה טירונות צנחנים כללית בגדוד ומשם למקצועות השריונית בדוכיפת.
במסגרת דוכיפת לחם בכרמה ולאחר מכן פורקה היחידה ושוב, יחד עם אחרים חזר לגדוד. עם סיום הפלוגה (קורס מפקדי כיתה) פנה להדרכה עד לשחרורו מהצבא ב08.1970.
בשנים שלאחר מכן חיפש את דרכו תוך שהוא מורה לחינוך גופני, ועיסוקים נוספים, העביר תקופה בחוץ לארץ, כמו כולנו, שבמהלכה חזר לארץ למלחמת יום כיפור ולאחר מכן חזר שוב לחו"ל.  וחזר לארץ ולקיבוץ שם גם נישא והמשיך כמורה לחינוך גופני.
ב1991 נישא בשנית, נישואין שמהם נולדו שלושת בניו ועבר העירה ומילא מספר תפקידים אחראיים בסקטור הפרטי תוך שעובר בין מספר מקומות עם משפחתו עד שמתבסס בכפר תבור.
ב2011 אובחן כחולה סרטן וב2012 נפטר.
ייזכר לעולם כבעל חיוך תמידי ורוח טובה גם בשעות יותר קשות.

bottom of page