top of page

 חללי היחידה שניספו במערכות ישראל

לדף הזיכרון של הנופל יש להקליק על  שמו מתחת לתמונה

לצפייה בסירטון לזיכרו לחץ על סמל המסרטה 

 

חללי מלחמת ששת הימים

טר"ש יובל גליקמן

נפל בתאריך 6.6.1967

רב טוראי עמירם אסא

נפל בתאריך 6.6.1967

סרן אהוד שני

נפל בתאריך 6.6.1967

סמל אברהם שטדלר

נפל בתאריך 6.6.1967

חללי מבצע כראמה

סמל גבריאל רובינפלד

נפל בתאריך 23.4.1968

רב טוראי עופר חרמוני

נפל בתאריך 21.3.1968

רב טוראי גד שרוני

נפל בתאריך 21.3.1968

נפל בפעולת איבה

נפל במרדף בבקעת הירדן

סמל אמיר אבני

נפל בתאריך 18.2.1971

סמל אריה אגסי

נפל בתאריך 11.6.1969

רב טוראי ישראל פולק

נפל בתאריך 21.3.1968

נפל במלחמת ההתשה

רב טוראי משה כהן

נפל בתאריך 21.10.1968

חללי מלחמת יום כיפור

סמל דן יעקובי

נפל בתאריך3.11.1973

רב"ט בן ציון צדיק

נפל בתאריך 28.10.1973

סרן אורי כבשנה

נפל בתאריך15.10.1973

סמ"ר יצחק בקנרוט

נפל בתאריך 15.10.1973

סמל שולשטיין מאיר חיים

נפל בתאריך  16.01.80

רב"ט אביגדור שוורץ

נפל בתאריך  28.10.73

סרן איתן זולי שושיצקי

נפל בתאריך 16.10.1973

bottom of page